Μενού Κλείσιμο

Τι κάνουμε

Η MKKalligeros Constructions, ικανοποιώντας κάθε ειδική ανάγκη των πελατών της, ολοκληρώνει με επιτυχία οικοδομικά έργα κάθε μεγέθους και τύπου. Η μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία της MKKalligeros Constructions της επιτρέπει να βρίσκει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της ποιότητας, του χρόνου εκτέλεσης και του κόστους κάθε έργου.

Αναλαμβάνουμε κάθε έργο

Η MKKalligeros Constructions αναλαμβάνει κάθε οικοδομικό έργο: κατασκευή εκ θεμελίων, ολοκληρώσεις έργων, ανακαινίσεις, αναστηλώσεις, επεκτάσεις, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, μονώσεις, επενδύσεις κ.α. Η υψηλή ειδίκευσή μας, εδώ και 40+ χρόνια, σε κτήρια ξενοδοχειακής χρήσης, νοσοκομεία, εμπορικά κτήρια και κατοικίες, σας παρέχει μία μοναδική εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα στο έργο που θα μας αναθέσετε./span>

Έτοιμοι για κάθε έργο
μικρό ή μεγάλο

Επιπλέον, η MKKalligeros Constructions αναλαμβάνει εξαιρετικά και απαιτητικά έργα: μεταλλικές κατασκευές και επεκτάσεις, διαμορφώσεις νέων χώρων, μετατροπή χώρων με εξειδικευμένες προδιαγραφές και κάθε άλλο έργο και πρόκληση που θα απαιτήσει μία εμπεριστατωμένη, τεχνικά αξιόπιστη λύση.

Consulting

Η MKKalligeros Constructions αναλαμβάνει τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε κάθε έργο, σε κάθε επένδυση στην οποία θα προβείτε. Με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στον Τεχνικό Έλεγχο, το Περιβαλλοντικό Έλεγχο, τον Έλεγχο Συντήρησης, τον Σχεδιασμό και την κατάρτιση του Master Plan κάθε έργου που θα μας αναθέσετε.

Cost Management

Στην MKKalligeros Constructions αναλαμβάνουμε, εδώ και δεκαετίες, μεγάλα έργα, για εταιρείες με υψηλές απαιτήσεις στους τομείς του ξενοδοχειακού κλάδου, του εμπορίου, της υγείας, έργα που απαιτούν σοβαρό, μακροχρόνιο σχεδιασμό και κοστολόγηση με έμφαση στην πρόληψη και ακριβή εκτίμηση κάθε πιθανού κόστους. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας: Μηχανική Αξίας, Διαπραγμάτευση Τιμών, Αξιολόγηση Εργολάβων και Υπεργολάβων, Διαχείριση Κόστους, Εκτίμηση Βιωσιμότητας, Τεκμηρίωση Εκτέλεσης των Συμβολαίων, Εκτίμηση Κινδύνου, Έλεγχο Αποθεμάτων, Διαχείριση Πληρωμών, Αναφορές Κόστους.

Construction Management

Για την MKKalligeros Constructions κάθε έργο αποτελεί μία μοναδική περίπτωση. Η εξειδίκευσή μας σε μεγάλο κτήρια, συγκροτήματα, επεκτάσεις, ανακαινίσεις ειδικά στον τομέα της φιλοξενίας και της υγείας, μας προσφέρει μία μοναδική αντίληψη των ιδιαίτερων αναγκών και των συγκεκριμένων προδιαγραφών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του νέου σας επενδυτικού έργου. Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε την Μηχανικό Σχεδιασμό και την υποστήριξή του, την κατάρτιση της Στρατηγικής Συμβάσεων, την Διαχείριση των Προσφορών και Προμηθειών του έργου, τον Έλεγχο Διασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχου του Κόστους, την διαχείριση των Συμβάσεων, τη κατάρτιση του κατάλληλου Χρονοδιαγράμματος και την άρτια εκτέλεσή του, την επιτόπια Επίβλεψη των εργασιών, την Διαχείριση Ασφαλείας του έργου, καθώς και την Τελική Αναφορά του έργου.

Project Management

Κάθε φάση εκτέλεσης ενός έργου, από τη φάση του σχεδιασμού και προετοιμασίας, μέχρι την υλοποίηση και συντήρησή του αποτελεί μία πρόκληση από μόνη της και απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία. Η MKKalligeros Constructions διαθέτοντας και τα δύο, αναλαμβάνει για λογαριασμό της διαχείριση κάθε πτυχής του επόμενου project σας, όσο μεγάλο και πολύπλοκο αν είναι. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τη Διαχείριση του Σχεδιασμού και Προετοιμασίας Υλοποίησης, την Εκπόνηση του Χρονοδιαγράμματος και την Εκτίμηση Εφαρμογής του, την Μηχανική Αξίας του Έργου, την Διαχείριση του Αδειοδοτικού σταδίου, την Διαχείριση των Συμβολαίων και των Απαιτήσεων, Διαχείριση Προμηθειών Υλικού και Εξοπλισμού, Έλεγχο Διασφάλισης Ποιότητας, Εποπτεία Εργασιών στο πεδίο, Παρακολούθηση Προόδου και φυσικά την συνολική επίβλεψη και Τελική Αναφορά των εργασιών.